دسامبر 30, 2022

تاریخچه استیک 

تاریخچه استیک استیک ( Steak)، به قسمتی از گوشت راسته گاوگفته می‌شود که دارای رگه‌هایی از چربی است. این […]
دسامبر 30, 2022

تاریخچه سوشی

تاریخچه سوشی تاریخچه سوشی در واقع داستان جذابی ست از سیر تکامل غذایی که روزگاری نماد […]
دسامبر 30, 2022

تاریخچه پاستا

تاریخچه پاستا پاستا یک غذای جهانی است و با توجه به اینکه تنها با مخلوط کردن […]
دسامبر 30, 2022

تاریخچه حمص

تاریخچه حمص حمص” در زبان عربی به معنای نخود است و اسم کامل این غذا در زبان […]
دسامبر 30, 2022

تاريخچه دلمه

تاريخچه دلمه اگر بخواهیم نگاهی ریشه ای به دلمه بیاندازیم، می توان گفت که نام این […]